Helmer Malmquist Läplantering Startsida

En stor del av värmen försvinner från huset på grund av vinden. Olämplig placering av huset eller omgivning som styr vindarna mot huset. På utsidan av huset finns när det inte blåser ett skinn av varm luft

Mest blåser det från VSV ( 13 % av tiden ) och detta mest på vintern. Det gäller att ställa något i vägen för vinden, eller att dämpa hastigheten.
Från SV och NO blåser det nästan aldrig där kan man ha öppna platser. Mer att läsa om detta finns i Magnus von Platens bok Vinden värmen och pengarna,
Ingenjörsförlaget ( ISBN 91 - 7284 - 127 - 3 )


Helmer Malmquist
helmer@hmaudio.se

Copyright © 1996 Helmer Malmquist
Senast ändrad den 5 Juli 1998