Helmer Malmquist Värmeväxlare motströms Startsida

Hemmabyggd värmeväxlare, gjord för att jag skall ha råd att ventilera huset. Jag byter cirka 8000 kubikmeter luft per dygn i huset, det blir 350 kubikmeter per timme och en faktor 0,5 av luften i huset.
Själva växlaren kostade cirka 3000 kronor att bygga och är byggd av 0,5 mm aluminiumplåt i själva växlaren, plus 2 mm aluminiumplåt till ytterväggar topp och botten.
Mellan de 51 parallella plåtarna har jag limmat ( med kontaktlim ) tätningslist av EPDM gummi 10 X 10 mm från Leif Arvidsson AB i Mullsjö Tel 0392 - 36010 Art nr. 48010101 ( ca 600 kronor för 200 meter 1996 ). Det går åt ca 150 meter list.
Bottenkaret är svetsat i hörnorna för att få det vattentätt och en liten pip svetsades på till avrinningen av kondensvatten, där fick jag hjälp av lärare eller elever på plåt o svets på "yrkesskolan".
Kroppen på växlaren är 1 meter lång och 0,5 X 0,5 meter i kvadrat sen sticker anslutningsstosarna ut ett par decimeter på var sida.

Unable to display image

Växlaren frammifrån med och utan stosar 50 cm X 50 cm, Tätningslisten sitter som synes omlott i mitten för att skapa två olika vägar in i växlaren mellan varannat plåtpar. Det gör att luften har 25 vägar in för varmluften och 25 vägar ut för den uppvärmda luften. På andra sidan varm luft inneifrån huset och frisk kall luft. Den uppvärmda luften tar jag ut överst där jag på andra sidan släpper in kalluften uteifrån.
Stosarna har jag gjort av vanliga anslutningsstosar till vägg eller tak som jag sågat upp hörnen på, där har jag sedan skruvat fast aluminiumplåten som jag gjort stosen av.

Unable to display image

Växlaren från sidan. Det svarta strecket i mitten är tätningslist som sitter mellan varje plåt från ytterkant in över mitten, varannan uppifrån varannan nerifrån för att tvinga luften att gå lite längre väg. Den listen har oxå lite ljuddämpande egenskap, endast uppifrån är utritad. Topplåten har nervikta kanter runt om för att hålla ihop hela paketet.


Unable to display image

Växlaren ovanifrån. Här ser man några av de 51 parallella plåtarna separerade med tätningslist nästan runt om. De två yttersta plåtarna är 2 mm tjocka.

Unable to display image

Diagram som beskriver verkningsgrad och temperaturer på olika ställen. Anledningen till att jag inte har så kall luft in i växlaren är att jag tar luften in från under taket, där är sällan mindre än 5 grader varmt trots att det är minus 15 grader ute, vet inte varför. På senvåren och tidig höst har jag inga förluster i vädringsluften tvärtom har jag ibland over 100 % verkningsgrad.

Under vintern ligger det mellan 75 och 85 % verkningsgrad oftast på ca 80 %. Det innebär att jag bara betalar för ca 20 % av kostnaden för uppvärmningen av luften.
Anledningen till att luften har så låg temperatur ut ur huset är att den passerar ouppvärmda rum på sin väg ut ur huset ( en klädkammare, ett rum som skall bli badrum, ett reservrum och ett rum som går till största delen på nattaxa ) Två stycken centifugalfläktar driver luften in och ut ur huset, infläkten är på 90 watt och går på ca 180 volt utfläkten är på 200 watt och går på 125 volt, det är allså 220 voltsfläktar som går på underspänning.

Från sommaren 99 byter jag 8400 kubikmeter luft per dygn, 350 m3 per timme. Anledningen är att jag köpt ett begagnat villa aggregat en ventex 300 med en korsvärmeväxlare i Denna kommer jag att köra på läge 2 som ger ca 350 m3 och slukar 100 W.
Skall sedan sätta en frånluftsvärmepump efter dessa två värmeväxlare för att få varmvatten och uppvärmning i verkstaden. (Snacka om överdrift)
(luften går sedan till den andre värmepumpen om där skulle vara en atom kvar som lever)

Helmer Malmquist
helmer@hmaudio.se

Copyright © 1996 Helmer Malmquist
Senast ändrad den 8 Maj 1999