Helmer Malmquist Audio Level sweep och tone burst Startsida


Level sweep

- 20 till + 20 dB:s nivåsvep, 4 kHz ton, omstart var 4 sekund. (Gates M5167)
Lägg märke till instabiliteten vid slutet på grafen. Visade sig vara ett rör som hade dålig förstärkning som var orsak till detta.


- 20 till + 20 dB:s nivåsvep, 4 kHz ton, omstart var 4 sekund.(Gates M5167)
Den hele maskinen


Tone burst

Ton skur, 4 kHz, 100 mS, 1000 mS cykel. (Gates M5167)
Samma defekta apparat som innan, statiskt eller långsamt visade sig inte felet alls.Ton skur, 4 kHz, 100 mS, 1000 mS cykel. (Gates M5167)
Den hele maskinen.

Helmer Malmquist
helmer@hmaudio.se

Copyright © 2001 Helmer Malmquist
Senast ändrad den 4 Mars 2001