Helmer Malmquist Audio

Postadress:

Stengårdsvägen 100-65

231 98 Klagstorp   

 

 

 

 

 

 


Telefon: 0410 26 666

helmer@hmaudio.se


66 år och alltså folkpensionär enligt gammal sed.

 

Verksamheten är nu stängd, skall göra färdigt gamla reparationer.

Reparationer mm hänvisas till:

 

Hifi Skåne i Malmö. 040-12 72 90

Lasse och George, hänvisa från mig, det skulle ge fördelar.

 

Rehifi i Lund. 046-15 03 06