Helmer Malmquist Energibesparing Startsida


Plan för huset, vissa delar är riktiga, vissa delar har jag tänkt, viss realism finns i bakgrunden men delar stämmer troligen inte med verkligheten.

Vinkraftsandelarna på 14.000 kWh är på riktigt.
Bilen som går på sopor är oxå på riktigt, det enda som märks är att jag tankar oftare.
Värmeväxlaren finns, den räddar troligen 7.000 kWh av ventilationsluftens värme.
Södra värmepumpen finns, Mitsubishi luft-luft, de moderna pumparna går att leva hos, hör den knappt, kan va öronen åsse förståss.
Värmepump i verkstaden finns.
Solfångare med tank finns fångar in 3-4.000 kWh om året.
Reningsverk VehoPuts 5, 2 st Biokub för kompostering av slammet. Kretslopp är bra. (2010)(400 kWh för driften, resten är varmvatten som åker ut i kylan 2.000 kWh)


Uppvärmningen

Graf som beskriver energiförbrukningen per år med både värme & varmvatten samt fläkt/hushålls/firma-el för hela huset, röda linjen är kostnaden i kronor.

Av detta är ca 7 MWh (7.000 kWh) per år delat mellan hushållsström (3.500), firmans elförbrukning (3.500)

På vintern blir mycket av detta oxå värme men den elförbrukningen går inte att isolera bort, eller eliminera med värmepumpar och på sommaren är det rent spill i alla fall för uppvärmningen.

Elen för värmen och varmvatten kommer troligen att ligga på storleksordningen 7.000 kWh nästa år, (2015-2016), 1.000 kWh tillkommer ytterligare av spillved från pallar buskar mm.

Reducerat med ca. 20.000 kWh av värmeväxlaren, solfångaren och värmepumparna.

Huset har en "boyta på ca 200 kvadrat meter", enonhalvplan. Byggt av tegelväggar med luftspalt och plåttäckt spåntak. (250 kvadrat golvyta och 4 meter höga rum på vissa ställen med snedtak).


Graf graddagsreglerad.

Uppvärmningen

 • Liten byggbeskrivning till grafen
 • Isolering
 • Ventilation
 • Läplantering

 • Helmer Malmquist
  helmer@hmaudio.se

  Copyright © 1996 Helmer Malmquist
  Senast ändrad den oktober 2015